Adwokaci

"Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej." - ślubowanie adwokata (art. 5  Prawa o Adwokaturze).

Adwokat Damian Bomerski

Wrocławianin, absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończona aplikacja adwokacka (3.5 letnia) w kancelarii adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł menedżera zasobów ludzkich. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

  • praca w dwóch firmach konsultingowych zajmujących się wyceną nieruchomości i przedsiębiorstw;
  • praca w przychodni lekarskiej w zakresie jej obsługi prawno-administracyjnej;
  • praktyki podczas studiów (3 lata) w dwóch renomowanych kancelariach adwokackich z Wrocławia;
  • specjalista ds. prawnych i rzecznik praw pacjenta we wrocławskim szpitalu;
  • aplikant w kancelarii adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu – podczas odbywania 3.5 letniej aplikacji;
  • wspólnik przez kilka lat w spółce adwokackiej obsługującej spółki prawa handlowego;
  • obecnie od 7 lat indywidualna kancelaria adwokacka.

Zainteresowania: nowe technologie, fotografia, muzyka filmowa, motoryzacja, sport: rower (mtb), golf. Zwolennik i promotor dawstwa krwi oraz idei transplantacji.

Wpis w Krajowym Rejestrze Adwokatów

Adwokat Magdalena Karolina Lubiniecka

Pochodzi ze Złotoryi, obecnie Wrocławianka, absolwentka Wydziałów Prawa – Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, który ukończyła otrzymując tytuł Master of Laws (LL.M.) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Sokrates na Uniwersytecie Essex w Colchester  w Anglii. Ukończona aplikacja adwokacka (3 letnia) przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

– aplikantka w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu podczas odbywania aplikacji;
– w trakcie 3-letniej aplikacji współpracowała z dużymi wrocławskimi kancelariami adwokackimi;
– obecnie prowadzi własną Kancelarię we Wrocławiu oraz jej filię w Złotoryi;
– zapewnia Klientom obsługę prawną także w języku niemieckim oraz w języku angielskim.

Zainteresowania:

kino, muzyka jazzowa, teatr, języki obce, sport: rower, pływanie.