Obsługa prawna

Duża liczba regulacji prawnych oraz poziom ich skomplikowania sprawia, że przedsiębiorcy każdego dnia napotykają problemy nie tylko z prawidłowym ułożeniem wzajemnych stosunków cywilnych ze swoimi kontrahentami, które w sposób należyty zabezpieczałyby ich interesy, ale również narażeni są na naruszenia norm prawnych, które mogą skutkować odpowiedzialnością administracyjną, a nawet karną.

Człowiek rodzi się wolny, lecz wszędzie tkwi w kajdanach
– Jean Jacques Rousseau.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom Kancelaria Adwokacka Bomerski świadczy profesjonalną pomoc prawną, w problemach dnia codziennego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kancelaria jest zaangażowana w sprawy Klienta i w najwyższym stopniu chroni jego interesy, ale jednocześnie rozumie biznes Klienta i uwzględnia nierzadko wymagane elastyczne podejście biznesowe, które sprowadza się do odpowiedzi na pytanie jak uzyskać pożądany efekt w świetle dopuszczalnych konstrukcji prawnych.

Obsługa prawna oferowana przez Kancelarię Bomerski to kompleksowe rozwiązanie – okresowe lub stałe. Krótki czas reakcji na zlecone zadania pozwala szybciej i efektywniej prowadzić działalność, jednocześnie zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo prawne. W obecnej chwili obsługę prawną świadczymy firmom, fundacjom i stowarzyszeniom. W zakres usług wchodzą w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej,
 • sporządzanie lub opiniowanie projektów umów,
 • prowadzenie procesów sądowych przed sądami powszechnymi,
 • obsługa wierzytelności i zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi,
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • zastępstwo w postępowaniach arbitrażowych,
 • doradztwo podatkowe.

Badając rynek, jego wymagania i oczekiwania względem branży księgowo – podatkowej, określiliśmy dodatkowe aspekty współpracy, które pozwolą nam w pełni spełnić większość Państwa potrzeb, dotyczących zagadnień:

 • porady i konsultacje podatkowe;
 • sporządzanie opinii podatkowych;
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym;
 • reprezentowanie Klienta przed Sądami Administracyjnymi.

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje swoim Klientom doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu bankowości i ubezpieczeń, a to:

• prawa bankowego oraz ubezpieczeniowego;
• interpretację zapisów umów kredytowych;
• klauzul abuzywnych;
• sporządzania pism reklamacyjnych do instytucji kredytowych;
• doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego źródła finansowania;
• doradztwa prawnego w zakresie kredytów hipotecznych.


Kancelaria stale poszerzając swoją ofertę – w ramach współpracy ze specjalistką z ekonomii i finansów – oferuje Klientom następujące rodzaje analiz:

• estymacja oraz predykcja parametrów rynkowych podmiotu;
• badanie efektywności przedsiębiorstwa metodami statystycznymi;
• badanie otoczenia makroekonomicznego danego podmiotu i doradztwo na jego podstawie w zakresie podejmowania ryzyk inwestycyjnych (poszerzenie działalności, dywersyfikacja zasobów);
• doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w oparciu o wskaźniki ekonomiczne;
• analiza SWOT, DCF oraz fundamentalna;
• badanie elastyczności prowadzonej działalności;
• zarządzanie efektywnością sieci sprzedaży;
• ryzyko kursowe oraz kredytów;
• analiza konkurencyjności;
• badanie rynku.


Wskazane wyżej usługi świadczymy w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 

W celu uzyskania oferty obsługi prawnej dostosowanej do Państwa aktualnych potrzeb, zapraszamy do kontaktu i spotkania.