RODO – czas na wdrożenie do 25.05.2018 r.

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty, które podlegają RODO, powinny być gotowe do jego stosowania – nie ma już żadnego dodatkowego okresu przejściowego. RODO – jest aktem prawnym – a to rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt prawny został przyjęty przez Unię Europejską i reguluje zasady ochrony danych osobowych – zastępuje on wcześniejszą dyrektywę 95/46/WE z 1995 r. Istotnym jest, iż ten europejski akt prawny nie będzie implementowany do polskiego systemu prawnego poprzez krajowe akty prawne – będzie on obowiązywać bezpośrednio od 25 maja 2018 r.

Ponieważ czasu na wdrożenie w polskich firmach RODO zostało niewiele, Kancelaria Adwokacka Bomerski oferuje pomoc przy wdrażaniu RODO dla przedsiębiorców – na początek ofertę kierujemy do lekarzy, lekarzy dentystów, adwokatów, radców prawnych, a także osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, wbrew obiegowym opiniom te podmioty podlegają pod obowiązek wdrożenia RODO. Na dzień dzisiejszy nie ma polskich przepisów uzupełniających RODO i nie mamy żadnej informacji kiedy takie przepisy pojawią się w obrocie prawnym, zatem zwlekanie przez przedsiębiorców do ostatniej chwili może nieść dla nich negatywne skutki prawne i finansowe.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty wdrożenia RODO dostosowanej do Państwa potrzeb.