Adwokaci z Wrocławia

Adwokat Damian Bomerski
Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbywał aplikację adwokacką w kancelarii adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu zakończoną państwowym egzaminem adwokackim. Na Już podczas studiów pracował w firmach z branży konsultingowej, kancelariach adwokackich, a później w szpitalu klinicznym. Na rynku usług prawnych obecny od 2006 roku. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką.
W chwili obecnej prowadzi głównie sprawy: rodzinne, karne, cywilne, administracyjne, obsługi prawne przedsiębiorców, firm i fundacji.

Adwokat Magdalena Lubiniecka
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką w kancelarii adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu zakończoną państwowym egzaminem adwokackim. W chwili obecnej prowadzi głównie sprawy: rodzinne, cywilne, administracyjne, obsługi prawne przedsiębiorców i firm.